בלוג שלנו

חוק של הקונטרסט
דיגיטל

חוק של הקונטרסט

על מנת לגרום ללקוח להסתכל על מה שאתם רוצים להראות לו, צריכים לפזר ולמקם אובייקטים בהתאם לחוק של קונטרסט. אנימציה 1.אנימציה. אנימציה נחשבת לסוג הקונטרסט

Read More »